Խաղաղության աղոթք Կիսվեք Ձեր էջում թող Աստված պահապան լինի ձեզ

Խաղաղությամբ Քո, Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ վեր է բոլոր մտքերից և խոսքերից, ամրացրու մեզ և աներկյուղ պահիր ամենայն չարից: Հավասարեցրու մեզ Քո ճշմարիտ երկրպագուներին, ովքեր հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագում են Քեզ: Քանզի Ամենասուրբ Երրորդությանդ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

Աղոթք ռազմական հերթապահության ժամանակ

Չեմ սոսկա ես նրանց բյուրավոր զորքերից, որոնք ամեն կողմից պատել ու պաշարել են ինձ:
Արի Տեր, փրկիր ինձ, Աստված իմ, քանզի կործանեցիր բոլորին, ովքեր իզուր թշնամացել են ինձ հետ:


Դու մեղավորների ատամները կփշրես:
Տիրոջից է փրկությունը, Քո օրհնությունը ժողովրդիդ վրա թող լինի (Սաղմոս 3:7-9):

Փառք Ամենասուրբ Երրոդությանը՝ Հորը, Որդուն և Ս. Հոգուն. Այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

By your peace, Christ our Savior, who is above all thoughts and words, strengthen us and keep us from all evil. Make us equal to Your true worshipers who worship You in spirit and in truth. For your Most Holy Trinity deserves glory, power, and honor now, forever and ever. every

Prayer during military service

I am not afraid of the many armies that have surrounded and besieged me on all sides.
Come, Lord, save me, my God, for you have destroyed all who have been at enmity with me in vain.
You will break the teeth of sinners.
Salvation comes from the Lord, and let your blessing be upon your people (Psalm 3: 7-9).

Glory be to the Most Holy Trinity, the Father, the Son and St. The soul. From now on, forever and ever.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *