Նշված 12 ոլորտների աշխատողները ևս կկարողանան աջակցություն ստանալ․ որոշումը մայիսի 6-ին ուժի մեջ է մտնում

Նշված 12 ոլորտների աշխատողները ևս կկարողանան աջակցություն ստանալ․ որոշումը մայիսի 6-ին ուժի մեջ է մտնում

Մայիսի 6-ին հակաճգնաժամային 8-րդ միջացառման շահառուների շրջանակի ընդլայնման որոշումը ուժի մեջ կմտնի։ Այսպիսով՝ 8-րդ միջոցառման շահառուների շրջանակն ընդլայնվեց 36,000-ով։

Նախարար Զարուհի Բաթոյանի խոսքով՝ ընդլայնվել են ոչ միայն ոլորտները, այլև ներգրավվել են քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներին։

Ընդլայնված ոլորտներն են՝

10) հագուստի արտադրություն.
11) կոշիկի և այլ կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն.


12) կահույքի արտադրություն.
13) թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից և քարերից զարդերի պատրաստում.
14) ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
15) օդային տրանսպորտի գործունեություն.
16) կինոթատրոնների գործունեություն.
17) լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն.


18) ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ.
19) կրթական գործունեություն մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում.
20) ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն.
21) լվացում, մաքրում և չոր մաքրում ծառայությունների մատուցում,
22) պոլիգրաֆիական գործունեություն (տպագրության ծառայություն)։

Ինչպես նաև 40-99 % տեսակարար կշռով տուժած ոլորտները։

Employees of the 12 mentioned spheres will be able to get support ․ The decision enters into force on May 6

On May 6, the decision to expand the circle of beneficiaries of the 8th anti-crisis event will come into force. Thus, the circle of beneficiaries of the 8th event expanded by 36,000.

According to Minister Zaruhi Batoyan, not only the spheres have been expanded, but also those involved in the civil law contract have been involved.

The expanded areas are:

 
10) clothing production;
11) production of shoes and other leather products;


12) furniture production;
13) making jewelry made of precious and non-precious metals and stones;
14) car maintenance and repair.
15) air transport activities;


16) Cinema activities;
17) Activities in the field of photography;
18) Car rental and other items;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *