Կարդացեք այս աղոթքը ամենադժվարին պահին, երբ թվում է այլևս ելք չկա «Ամենազոր Տեր, Օգնիր ինձ ուժեղ մնալ: Դու միշտ իմ կողքին ես եղել: Ամեն»:

Աստծո հետ կապը շատ կարևոր է մարդու հոգու համար։ Մենք հիշում ենք աղոթքների մասին, երբ նեղության մեջ ենք լինում, սակայն դա ճիշտ չէ։ Աղոթքը հոգուն անհրաժեշտ է այնպես, ինչպես հոգին մարմնին։

Աղոթք

Տե՛ր, մտիր իմ տուն և ազատիր այն չարից, բուժիր բոլոր հիվանդությունները։

Լցրու սիրտս Սուրբ Հոգու օրհնությամբ։

Պաշտպանիր ընտանիքիս, ընկերներիս և այն մարդկանց, ովքեր կարդում են այս աղոթքը։

ԱՄԵՆ

The connection with God is very important for the human soul. We remember prayers when we are in trouble, but it is not right. Prayer is as necessary for the soul as the soul is for the body.

 
Prayer

Lord, come into my house and deliver me from all evil, and heal all diseases.

Fill my heart with the blessing of the Holy Spirit.

 
Protect my family, my friends, and those who read this prayer.

EVERYTHING

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *