Կարդացեք այս աղոթքը ամեն առավոտ և տեսեք թե ինչ բարեհաջող օր կունենաք ․ Ամեն

Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.

Եվ օրհնում ու փառավորում
Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր

Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,

Խաղաղությամբ հասցնելով
Առավոտյան այս ժամին

Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը:

Ամեն:

Thank you
O my Lord and my God!

 
And bless and glorify
Your holy name,
What did you keep tonight?

To your unworthy and sinful servant
From all dangers and trials,

 
Delivering peacefully
At this time in the morning

And deserve to see your servant
The light of your mercy.

Amen.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *